جلسه هفتم – سایر آیتم ها در منوی حسابداری

در زیر منوی حسابداری گزینه های دیگری نظیر حساب کارمندان ، پرداخت به تامین کننده ، دریافت ازمشترکین وجود دارد که در این جلسه به فراگیری آنها خواهیم پرداخت . بعد از این جلسه ما خواهیم توانست تمامی واریزی های حقوق پرسنل ، واریزی به حساب تامین کنندگان و همچنین مبالغ دریافتی بابت تسویه حساب مشترکین را در سیستم سپیدز ثبت کنیم .