جلسه نهم – سایر گزارشات نرم افزار سپیدز

در این قسمت مروری بر سایر گزارشات نرم افزار سپیدز خواهیم داشت و گزارشهایی که بیشتر نیازمند آنها هستیم را بررسی خواهیم کرد . https://hononoy.com/wp-content/uploads/2021/10/ویدیو%2009%20گزارشات%20سپیدز-1.m4v

جلسه هشتم – ثبت هزینه ها در نرم افزار سپیدز

در این آموزش خواهیم آموخت که سایر هزینه های جاری فروشگاه که در لیست کالای اولیه نیستند و نمیتوانیم در بخش خرید ثبت کنیم را در قسمت هزینه ها تعریف و یا ثبت کنیم https://hononoy.com/wp-content/uploads/2021/10/ویدیو%2008%20ثبت%20هزینه%20ها-1.m4v

جلسه هفتم – سایر آیتم ها در منوی حسابداری

در زیر منوی حسابداری گزینه های دیگری نظیر حساب کارمندان ، پرداخت به تامین کننده ، دریافت ازمشترکین وجود دارد که در این جلسه به فراگیری آنها خواهیم پرداخت . بعد از این جلسه ما خواهیم توانست تمامی واریزی های حقوق پرسنل ، واریزی به حساب تامین کنندگان و همچنین مبالغ دریافتی بابت تسویه حساب […]

جلسه ششم – ثبت مصرف پرسنل فروشگاه در سیستم

در این جلسه خواهیم آموخت چگونه محصولاتی که پرسنل فروشگاه مصرف میکنند را برای کسر از انبار در سیستم ثبت کنیم . در این مدل فاکتور که پیشفرض با 100درصد تخفیف ثبت میشود میتوانیم به پرسنل به مقدار دلخواه تخفیف دهیم . https://hononoy.com/wp-content/uploads/2021/10/ویدیو%2006%20مصرف%20پرسنل-1.m4v

جلسه پنجم – گزارشگیری انبار و چک کردن مغایرت انبار

بسیار ارزشمند و مهم است که تمامی اطلاعاتی که برای ثبت در بخش انبار و بررسی انبار در سیستم ثبت و جمع آوری میگردد را بتوانیم به بهترین شکل بازخورد دریافت کنیم و گزارشگیری انجام دهیم . در این قسمت با گزارشات انبار کار خواهیم کرد و روش مغایرت گیری انبار را نیز فراخواهیم گرفت […]

جلسه چهارم – گزارشگیری فروش روزانه صندوق و بستن صندوق روزانه

در این قسمت با گزارش صندوق آشنا خواهیم شد که در پایان هر روز کاری بسیار نیازمند آناهستیم . همچنین خواهیم آموخت که در پایان هر روز کاری موجودی صندوق را صفر کرده و قاکتور ها را ثبت کنیم . https://hononoy.com/wp-content/uploads/2021/10/ویدیو%2004%20گزارشگیری%20از%20صندوق%20و%20بستن%20صندوق-1.m4v

جلسه سوم – ثبت فاکتور مشترکین ، ویرایش و کنسل فاکتورها

در این جلسه با ثبت فاکتور در قسمت مشترکین آشنا میشویم و به راحتی با ویرایش فاکتور و کنسل کردن فاکتورها کار میکنیم . همچنین در اینقسمت خواهیم توانست مشترکین خود را تعریف و یا ویرایش کرد . https://hononoy.com/wp-content/uploads/2021/10/ویدیو-03-ثبت-فاکتور-مشترکین-و-ویرایش-و-کنسل-1.m4v

جلسه دوم – آموزش ثبت فاکتور های سالن و ویرایش فاکتور

در این جلسه ابتدا با فرمول های محصولات آشنا میشویم و فرمول ها را خواهیم دید سپس به طور کامل به بحث ثبت فاکتور سالن توسط کاربران و صندوقداران و همچنین به ویرایش ، حذف و کنسل کردن فاکتورها خواهیم پرداخت  https://hononoy.com/wp-content/uploads/2021/10/ویدیو%2002%20ثبت%20فاکتور%20سالن-1.m4v